Targowisko Miejskie 

 

Poszukując inspiracji dla projektowanych rozwiązań architektonicznych w zakresie formy i materiałów  postanowiono czerpać „pełnymi cytatami” z historycznej struktury przestrzennej Wołowa.  Jedną z obecnych wizytówek miasta jest fragment średniowiecznych murów z charakterystyczną cegłą i współczesnymi rzeźbami wołów - założono wykorzystanie tych elementów w celu podkreślenia długowiekowej tradycji targowisk wołowskich. Forma projektowanych obiektów  handlowych odnalazła swoje odzwierciedlenie w przemysłowej stylistyce wiat peronowych dworca PKP, który koresponduje okresem historycznym z istniejącymi budynkami przy placu targowym.
Elementem spinającym tę przestrzenną podróż po historii Wołowa jest pasaż wzbogacony zielenią oraz liczne siedziska. W zamyśle architekta mają one dopełnić projekt o funkcje społeczne, tak, aby miejsce handlu było jednocześnie miejscem spotkania.