Projekty budynków - pracownia wykonuje od podstaw indywidualne projekty domów jednorodzinnych, budynków usługowych, gospodarczych i innych w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego.

Doradztwo - oferujemy profesjonalne i fachowe doradztwo oraz konsultacje w dziedzinie szeroko pojętego przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych. 

Formalności do pozwolenia na budowę - oferta obejmuje przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszelkich zezwoleń, uzgodnień, koncesji, decyzji oraz pozostałych postanowień formalnych.

Adaptacja projektów typowych - oferujemy dostosowanie gotowego projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora, warunków zagospodarowania terenu działki oraz wymogów urzędowych.

Legalizacja samowoli budowlanych - pacownia oferuje wykonanie dokumentacji niezbędnej w procesie legalizacji samowoli budowalnych, w tym oceny stanu technicznego budynku oraz przekazanie obiektu do użytkowania.