Misją Autorskiej Pracowni Projektowej jest tworzenie jakościowej i wartościowej przestrzeni przyjaznej dla jej użytkownika. Ważne jest dla nas łączenie optymalnych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i formalnych z poszanowaniem dla ‘ducha’ i charakteru miejsca oraz lokalnych tradycji. Energia, ambicja, kreatywność i skuteczność pracy zespołu pracowni sprawia, że projekt analizowany jest pod wieloma kątami, dając najefektywniejsze i satysfakcjonujące wyniki. Każdy projekt to połączenie naszego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia z realizacją celów, założeń i potrzeb inwestora. Pracownię charakteryzuje dbałość o detale, poszukiwanie indywidualnych rozwiązań i wychodzenie poza schematy. Projektowanie oparte jest na współpracy i dialogu z inwestorem,  Każda ingerencja w przestrzeń, każda nowo powstała architektura nie jest przypadkiem, ale powinna być wartością dla miejsca, w którym powstaje i dla osób, które będą z niej korzystać.

 przyjazna przestrzeń, pełen profesjonalizm

 

"Prawo Boskiej Przestrzeni.

Każda miara wolnej przestrzeni,

będąca składową doskonałej pierwotnej całości,

 zamieniona na metry sześcienny dowolnej budowli,

nie może odbiegać od pierwotnych założeń,

według których została stworzona."

G. Krystyniak