Pracownia oferuje wykonanie dokumentacji niezbędnej w procesie legalizacji samowoli budowalnych, w tym oceny stanu technicznego budynku oraz przekazanie obiektu do użytkowania.