Kamieniczki

Obiekty o funkcji usługowo – handlowej. Zamierzeniem projektowym było uzupełnienie nową funkcją i formą architektoniczną historycznego, średniowiecznego układu urbanistycznego z wprowadzeniem charakterystycznych elementów regionalnych.