Oferta obejmuje przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszelkich zezwoleń, uzgodnień, koncesji, decyzji oraz pozostałych postanowień formalnych.